Circulariteit: “speel je rol en vergroot je succes”

Onlangs wisselden wij met een aantal ondernemers, directeuren en adviseurs van gedachten over het thema circulariteit. Een thema dat steeds actueler wordt, ook bij IJsselvliet. Een samenvatting van dat wat op tafel kwam.

Thomas Rau was niet voor niets de keynote speaker op ons 10 jubileumevent ter gelegenheid van het tienjarig bestaan afgelopen oktober in de Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle. Het transformeren van die kerk naar wat wordt genoemd het Academiehuis is trouwens een mooi voorbeeld van circulariteit: van een bijna niet gebruikte kerk naar een bruisend sociaal en cultureel middelpunt in de stad.

Definitie..?

Circulariteit = aan het begin nadenken over het einde, aldus een van de aanwezigen. Eigenlijk nog sterker; voordat je begint, nadenken over het einde en wat je dan met de materialen gaat doen.

2e stap en verder

De 1e stap is niet zo moeilijk; er is altijd wel een enthousiaste groep mensen in jouw organisatie te vinden. Maar, hoe zet je die 2e en volgende stap? Hoe houd je het vol, ook als de nieuwigheid er af is? Hierop ‘kauwen’ veel aanwezigen in hun organisatie.

Intrinsieke motivatie

Alle aanwezigen zijn er op de een of andere manier over aan het nadenken of al mee bezig. Koplopers dus. Intrinsiek gemotiveerd. Dat is wel een voorwaarde om met circulair ondernemen te beginnen.

Samenwerken

Circulair ondernemen is niet kant en klaar te koop. Je zult met partijen in de keten of cirkel moeten gaan samenwerken om het te bedenken en om het vervolgens ook te realiseren.

Sluiten van en geld verdienen in die cirkel

Circulair ondernemen is wel een begrip dat voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Aan de ene kant is er het sociale, aan de andere kant de economische component. Geld verdienen hoeft niet het doel te zijn, maar het helpt als er een business case met een positieve uitkomst onder kan worden gelegd. Zoals ze het bij DyeCoo zeggen: “allowing no compromise between sustainability and profitability”.

Opdrachtgevers en eindgebruikers

Voor beide partijen geldt dat zij moeten worden ‘opgeleid’ als het om circulair ondernemen – en de keuzes die daarbij horen – gaat. Ze moeten hun rol in de cirkel van de circulaire economie gaan spelen om de kans op succes te verhogen.

Een andere kijk

Je gaat dingen zien die je voorheen nog niet zag. Circulair ondernemen is ook een ‘frame’ om door te kijken en je te laten verrassen door de nieuwe mogelijkheden die dat biedt. Ondernemerschap op z’n Rijnlands zou je kunnen zeggen, want: terug naar de bron. Ondernemen is maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de huidige en toekomstige generaties. Gewoon, omdat het zo hoort. Je weet niet eigenlijk niet beter.

Tot slot

Het onderwerp geeft aanleiding voor interessante gedachtewisselingen. Tegelijk biedt het ook aanknopingspunten om samen te gaan nadenken over mogelijke samenwerking in de cirkel (in plaats van keten).

Ander nieuws

Jubileumbijeenkomst: een terugblik

Terugblik op de jubileumbijeenkomst | Over het gedachtegoed van Thomas Rau en het vervolg dat wij hieraan geven | workshops circulariteit februari 2019

Lees meer >

Boekentip: Material Matters | Thomas Rau

Voor onder de boom! Het boek Material Matters; het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij. Door Thomas Rau, keynote speaker tijdens het 10-jarig jubileum van IJsselvliet.

Lees meer >

Wilt u dat wij contact opnemen? Stuur ons een mailtje klik hier