De DGA & het emotionele aspect van bedrijfsoverdracht

Onlangs spraken wij met een DGA die vertelde hoe zijn voorgenomen bedrijfsoverdracht begon met een groot misverstand en daardoor met diepe teleurstellingen.

Op enig moment stelde deze DGA voor om zijn succesvolle groothandel over te dragen aan zijn zoon en dochter. De zoon en dochter – al langer actief in het bedrijf – waren toch verrast door dit voor hen onverwachte voorstel van hun vader. Na onderling overleg besloten zoon en dochter samen om een accountant in te huren voor een financiële waardering. Naar hun mening verdiende hun vader een faire prijs voor zijn bedrijf. Op een avond presenteerden zij hun cijfers aan hun vader. Tegen hun verwachting in barstte hun vader uit in tranen, overrompeld door al deze kille cijfers ….

Toen de eerste emoties waren bedaard, kwamen vader en kinderen tot een goed gesprek. Wat bleek? Vader had helemaal geen interesse in het geld, hij had graag erkenning willen krijgen. Dat zijn kinderen zouden zeggen: “Pa, wat heb je hard gewerkt, wat heb je een mooi bedrijf neer gezet!”.

Ook bleek in het gesprek dat de vader als DGA zijn bedrijf weliswaar wilde overdragen, maar graag betrokken wilde blijven als adviseur. Kortom, hij voelde zich helemaal aan de kant gezet.

Wat zegt ons dit voorbeeld?

Wanneer het emotionele aspect niet of onvoldoende  wordt belicht tijdens het proces, geeft dit aan beide kanten teleurstellingen. Wat gaat de DGA bijvoorbeeld doen nadat hij het bedrijf heeft overgedragen aan zijn kinderen? Door de wederzijdse verwachtingen uit te spreken en te delen, worden emotionele barrières weggenomen en kan met elkaar worden gewerkt aan een – voor beide partijen – succesvolle overdracht.

Overigens, gelukkig is het met deze overdracht uiteindelijk helemaal goed gekomen.


Gaat u graag met ons om tafel over de zoektocht naar een passende invulling, afgestemd op ieders wensen en gericht op de toekomst van het familiebedrijf?

Vul uw gegevens in op het aanvraagformulier en ontvang direct de whitepaper in uw mailbox.

Ander nieuws

De DGA & de verwachtingen van de familie

Om alle verwachtingen tijdig en helder op tafel te krijgen, is externe begeleiding vaak nuttig zodat de overdracht en opvolging voor alle betrokkenen succesvol verloopt. 

Lees meer >

De DGA & een succesvolle bedrijfsoverdracht

Vanuit ervaring heeft IJsselvliet een integrale aanpak voor bedrijfsoverdracht ontwikkeld met aandacht voor de continuïteit van het bedrijf en voor het behoud van de goede relaties in de familie.

Lees meer >

Wilt u dat wij contact opnemen? Stuur ons een mailtje klik hier