Bedrijfsvoering,
betere processen - haalbare doelen

Elke bedrijfsbeslissing heeft gevolgen. Dat is ook wat u voor ogen heeft, want zonder beweging is er immers geen groei. Die keuzes hebben effect op uw bedrijfsvoering. Hoe u deze meevoert in de nieuwe stroming, daar hebben wij heldere ideeën over.

U ziet uw bedrijfsvoering graag in lijn met uw strategische keuzes. Sterker nog, uw organisatie moet optimaal werken om uw doelen te kunnen bereiken. Wij nemen uw processen, structuren en werkwijzen onder de loep om deze samen met u aan te scherpen en te verbeteren.

Vertrekpunt voor verbetering

Optimaal en maximaal effectief. Dat is het doel. Daarbij gaat het over processen en structuren en zeker ook over taken, verantwoordelijkheden en samenwerkingen. Over mensen. Door onder meer process mining brengen we de relaties in kaart en het geheel in beeld. Als concreet en praktisch vertrekpunt voor verbetering.

De onderlinge samenhang van processen en mensen, die brengen we samen op orde en in beweging. Daarmee bent u in control en brengt u uw bedrijfsvoering in lijn met uw toekomstplannen.

Referenties

Aan het woord
René van der Sluis - DGA
Van der Sluis Technische Bedrijven

“Het uurwerk van Van der Sluis moet eerst worden geoptimaliseerd, voordat we verder kunnen en zullen groeien. IJsselvliet ondersteunt ons onder meer bij het vaststellen en formuleren van heldere taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.”

Zo zijn onze adviseurs van betekenis
Verbetering door verbinding
Dat noemen wij: het IJsselvliet-effect
U vindt het in al onze diensten

Dit zijn onze adviseurs van betekenis

Eric Moen
Frank Meulenkamp
Jan Waardenburg
Marianne Kuenen
Michelle Eggermont
Rick Mensink
Wendy Schutten