Heeft u al een IMWR-cyclus?

In de wereld van financiën en bedrijfsvoering is de PDCA-cyclus een heel gebruikelijk beheersinstrument. Wie heeft er bijvoorbeeld geen budget als richtsnoer voor zijn of haar handelen gekregen?Welke manager werkt er nog zonder rapportages waarin de begroting met de werkelijkheid wordt vergeleken?

In control?!

Op deze manier (door zaken te organiseren, structureren en te meten), zijn we ‘in control’. We kunnen volgen wat er gebeurt en zijn in staat om tijdig de juiste maatregelen te nemen.

Maar is er ook een dergelijke cyclus te vinden als het gaat om de medewerkers? Geen PDCA-cyclus, maar een IMWR-cyclus: Inspireren, Motiveren, Waarderen en Reflecteren. Zo’n cyclus lijkt minder populair te zijn. Vaak gehoord is “dat gesprekken met medewerkers eerder een last zijn dan dat het wat oplevert”. En “feedback is typisch een speeltje van de afdeling HR”. Er gaan regelmatig geluiden op om dergelijke cycli eerder af te schaffen dan uit te breiden.

Dat is toch raar? Want tegelijkertijd onderschrijft wel iedereen dat het succes van een organisatie voor een groot deel te vinden is bij de medewerkers. ‘Onze mensen maken het verschil’. Nou, kom dan op met een IMWR-cyclus die dat aantoont en borgt!

Cyclus op maat

Voor de opzet, inrichting en uitvoering van zo’n cyclus hebben wij (samen met Mind Share) een zeer praktische en hands-on aanpak ontwikkeld. Wij kunnen daarmee niet alleen een cyclus op maat maken, maar ook het effect op bijvoorbeeld de productiviteit meten. Dus geen algemene theorie, maar een instrument dat past bij de context, cultuur en structuur van de organisatie en waarvan het effect op uw ‘bottom-line’ daadwerkelijk kan worden gemonitord.

Benieuwd? We laten het graag zien! We weten zeker dat u geïnspireerd raakt over het nut én de noodzaak van de IWMR-cyclus.

Wilt u dat wij contact opnemen? Stuur ons een mailtje klik hier