Strategie? Let op uw zaak!

Aanleiding

In 2016 heeft IJsselvliet onderzoek uitgevoerd naar de mate van effectiviteit van opstellen en uitvoeren van strategie. Aanleiding was een dergelijk onderzoek in de USA in 2013 en de nieuwsgierigheid hoe wij in Nederland zouden scoren in een dergelijk onderzoek. We hebben ons onderzoek van 2016 in de eerste twee maanden van 2019 herhaald, waarbij de uitkomsten van beide onderzoeken met elkaar zijn gecombineerd.[1]

Strategie: focus, alignment en commitment

Een goed opgestelde en uitgevoerde strategie maakt de organisatie succesvoller en geeft focus. Focus op markten en klanten, op producten en diensten. Stem de organisatie vervolgens optimaal af op die focus. Want, een goed uitgevoerde strategie kent een ‘optimale alignment’.  Wat is de toegevoegde waarde van de organisatie en waarin wilt u zich onderscheiden in uw  markt? Focus en alignment kunnen niet zonder mensen die passen en presteren. Dat noemen wij commitment. De mensen passen bij de focus en kunnen presteren door de – optimaal op de focus – afgestemde organisatie.

 Twee kanten: de uitkomsten in een tabel

Strategie kent dus twee kanten. Het opstellen van de strategie is één. Het uitvoeren van die opgestelde strategie is twee. Dat is ook weergegeven in het vierkant. Horizontaal is het opstellen van de strategie afgebeeld. Verticaal is de uitvoering daarvan afgebeeld. Beide assen kennen een eenvoudige schaalverdeling: erg effectief of doeltreffend, effectief en niet  effectief. De combinatie van beide assen met hun schalen levert dan negen cellen op. Elke cel krijgt dan een percentage. Alle cellen tellen op tot 100%.

Resultaten

De resultaten staan in de volgorde 2013 (USA), 2017 en 2019 onderstaand afgebeeld.

Wat valt op?

Verschuiving

Alle scores op de regel ‘effectief bij uitvoering’ zijn gedaald. Alle scores op de regel niet effectief bij de uitvoering zijn gestegen. Anders gezegd, er is een verschuiving van effectief naar niet effectief zichtbaar.

Het lijkt er daarmee op dat de uitvoering van strategie minder effectief is geworden in vergelijking met het vorige onderzoek.

Datzelfde kan worden geconstateerd voor de formulering van de strategie. Ons onderzoek keert terug naar het Amerikaanse onderzoek in 2013.

Stijging

Interessante score is ook de stijging van de combinatie van effectieve opstelling van strategie in combinatie met erg effectieve uitvoering van die strategie. Het is weliswaar een relatief klein percentage, maar er is wel sprake van een gestage stijging van 2 naar 4 naar 6% nu. Blijkbaar zijn er toch een paar uitzonderingen op de hierboven geformuleerde regel.

Het lijkt erop dat de effectiviteit van het opstellen en uitvoering van strategie in organisaties nog steeds beter kan en moet.

Dus…

Focus helpt echt. Afstemming van de organisatie daarop ook. Mensen die passen bij die focus en die door de (daarop afgestemde) organisatie in staat worden gesteld om te presteren ook.

Want, ‘een bedrijf is geen hobby, je moet veel laten om je ambitieuze doelen te halen. Ja, ook nobele dingen die je misschien het liefst wil doen. ‘Nee zeggen is lastig, nee zeggen tegen sympathieke acties is nog veel lastiger.”

Focus geeft – in ieder geval tijdelijk – voorsprong in de markt. Een daarop aangepaste organisatie met betrokken mensen ook. Minder gefocuste organisaties moeten veel meer doen dan het optimaliseren van hun bestaande processen om hetzelfde voordeel te krijgen als de gefocuste organisatie.

Meer informatie?

Neem contact op met Hendri Meilink: hendrimeilink@ijsselvliet.nl of 06 11 30 63 53.


[1] Het aantal respondenten noodzaakte ons om de data samen te voegen met die van het vorige onderzoek om zo statisch relevante resultaten te krijgen. Wij presenteren de steekproef van het recente onderzoek dus niet apart. Heeft u de vragenlijst ingevuld, dan leggen wij uw persoonlijke resultaten op uw verzoek graag naast de totaalscores.

Ander nieuws

Big data; hype of hulp?

Is big data en data science een hype of kan het je als ondernemer helpen om je strategie te bepalen en om succesvoller te worden?

Lees meer >

Onderzoek strategie: uw hulp gevraagd

Een goed opgestelde en uitgevoerde strategie maakt de organisatie succesvoller. IJsselvliet helpt u hierbij. Doet u mee aan ons onderzoek?

Lees meer >

Wilt u dat wij contact opnemen? Stuur ons een mailtje klik hier