Onze referenties
een overzicht
Aan het woord
Klaas Bakker - algemeen directeur
Cotap
“Het personeelsbeleid voor Cotap moest worden herijkt vanwege de groei van de organisatie zowel in omzet als in aantal medewerkers. Cruciaal is dat we aantrekkelijk zijn voor medewerkers. We willen gezien worden als een goede werkgever. IJsselvliet heeft ons begeleid in het vormgeven van een modern personeelsbeleid waarbij de werknemers worden ingezet vanuit talenten en deze aansluiten op wat nodig is voor het realiseren van onze strategie.”
Aan het woord
Christian Lensen - managing director
De Wijndragers
"IJsselvliet heeft ons wakker geschud en ‘echt’ inzicht verschaft in onze organisatie, producten, klanten, wie we willen zijn en hoe we dat willen bereiken! Ze hebben ons geholpen om juiste strategische keuzes te maken en samen met ons een helder stappenplan opgesteld als roadmap richting onze stip aan de horizon. Vanaf de eerste sessie was een positief resultaat voelbaar in de hele organisatie en heeft het ons weer ‘on track’ gezet. In beweging brengen was vooraf een belofte. Inmiddels hebben we, gevoelsmatig, een olietanker gekeerd op de IJssel en liggen we weer goed op koers!"
Aan het woord
René van der Sluis - DGA
Van der Sluis Technische Bedrijven
“Het uurwerk van Van der Sluis moet eerst worden geoptimaliseerd, voordat we verder kunnen en zullen groeien. IJsselvliet ondersteunt ons onder meer bij het vaststellen en formuleren van heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.”
Aan het woord
Henk Verhoek - managing director
Verhoek Europe
“We hadden grip op de sterke en snelle groei van ons bedrijf, maar wilden ook klaar zijn voor de toekomst. We zochten een partner die ons kon helpen de continuïteit van ons bedrijf te borgen. IJsselvliet doet dat door ons een spiegel voor te houden. Ze zijn eerlijk, open en zeggen waar het op staat. Alles op een respectvolle manier.”
Aan het woord
Ton Pothoven - general manager
WWINN Group
“We staan nu voor een volgende stap. Alleen, zelf kijk je binnen je eigen kaders. Daarom zochten wij contact met de mensen van IJsselvliet. Zij hebben een andere, brede manier van kijken, ver buiten de kaders waarin wij zelf zo gewend zijn te denken en te werken. Naast onze ogen openden zich veel nieuwe deuren.”
Wilt u dat wij contact opnemen? Stuur ons een mailtje klik hier